Utdanning til å bli sertifisert Iyengar yoga lærer

Grunnutdannelsen til å bli en sertifisert Iyengar yoga lærer er internasjonal og består av et treårig utdanningsforløp. Lærer kandidatene må bestå en praktisk og teoretisk eksamen som gir et internasjonalt godkjent sertifikat til «Introductory Level».

Opplæringen skal foregå hos en godkjent Iyengar yoga mentor og under hele utdanningen skal kandidaten være medlem av Iyengar yoga foreningen Norge (IYFNO). Når Level 1 er bestått kan man søke om et sertifiseringsmerke (Certification Mark, CM), som formidles gjennom IYFNO. Først nå har man tillatelse til å bruke navnet Iyengar yoga, som symboliserer et globalt kvalitetsmerke. Med et Iyengar yoga sertifikat blir du dermed en del av de best utdannede yogalærere i verden. «Introductory Level» (Level 1)sertifikat gir deg også mulighet for videreutdanning på høyere nivå.

I 2020 kom det nye retningslinjer fra Pune for utdanningen til å bli Iyengar yogalærer. Her kan du lese om de nye reglene.

Utdanningskrav

Før utdanningen starter skal du ha praktisert yoga i minst 3 år hos en sertifisert Iyengar yoga lærer i Norge eller i et annen land. Timene dokumenteres på søknadsskjemaet når du søker om å bli tatt opp. Kandidaten skal være medlem av IYFNO.

RIMYI_Certification Course Guidlines Booklet beskriver retningslinjene i utdanninsforløpet.

Det er et krav om at lærerkandidaten er medlem i IYFNO, og lærerkandidaten er selv ansvarlig for å melde seg inn i foreningen.

Hvis du vil lese mer om hvordan eksamen avholdes, klikk på lenken «Se nye retningslinjer» lenger opp på siden.

Iyengar yoga utdanning i Norge

Utdanningsnivå

Det eksisterer følgende sertifiseringsnivå i Iyengar yoga:

  1. Level 1 (tidligere Introductory Level 1 og 2 )
  2. Level 2 (tidligere Intermediate Junior 1, 2)
  3. Level 3 (tidligere Intermediate Junior 3, og Intermediate Senior 1, 2, 3)
  4. Level 4 (tidligere Advanced Junior 1, 2, 3 og Advanced Senior 1, 2)                        Hvert sertifiseringsnivå har et eget pensum, og en Iyengar yoga lærer må kun undervise i de asanas som inngår i lærerens sertifiseringsnivå.

Oversikt over pensum i de ulike sertifiseringsnivåer

Eksamen

Det arrangeres eksamen en til to ganger i året, avhengig av antall kandidater. I følge de internasjonale reglene skal det være en moderator, pluss to eller tre assessorer (meddommere), avhengig av sertifiseringsnivå. Det er Iyengar yoga foreningen Norge som arrangerer eksamen i samarbeid med Iyengar yoga foreningen i Sverige.