Fornyelse av CM

(Certification mark)

CM-merke logo

Alle sertifiserte Iyengar yoga lærere må hvert år delta på kurs eller enkelttimer med en lærer som har et høyere sertifiseringsnivå enn en selv, for å kunne opprettholde sertifiseringen, i følge de internasjonale reglene. Minstekravet er min. 20 timer a 60 min.

For å fornye ditt CM må du fylle ut skjemaet nedenfor. Ved å sende inn skjemaet bekrefter du at du overholder retningslinjene som er beskrevet i din lærer sertifisering, samt bekrefter at opplysningene er korrekte.

Fornyelsen av CM merket og medlemsskap i foreningen koster kr. 650 pr år, og må betales innen15. januar hvert år. Du får tilsendt betalingsinformasjon fra foreningen i begynnelsen av januar.

DET ER KUN NØDVENDIG Å DOKUMENTERE 20 TIMER, SELV OM DU HAR DELTATT PÅ FLERE TIMER.

Sertifiseringsmerket (se øverst til høyre), er en logo som er varemerkebeskyttet, og representerer BKS Iyengar i Natarajasana. BKS Iyengar ønsket at alle som blir sertifiserte Iyengar yogalærere benytter seg av varemerket. Sertifiserte lærere over hele verden bruker CM som et internasjonalt symbol.

Fornyelse av Certification Mark for 2022. 
Skjemaet skal sendes inn i løpet av januar 2022

Fornyelsen av Certification Mark for 2022.

Jeg søker om dispensasjon

Jeg bekrefter at alle opplysninger er korrekte. *

6 + 3 =