Eksamen

Neste eksamen i Level 1  er 22.-24.september 2023 i Gøteborg.
I år samarbeider vi med den svenske foreningen om eksamen.
Påmelding  til Level 1 mellom 1. – 18. juni. Påmeldingsskjema sendes til brigitta.tummon@gmail.com

Neste eksamen i Level 2  er 19.-21.april 2024

Eksamen er inndelt i tre deler

1. Teori

Den teoretiske delen av eksamen består av en skriftlig oppgave som skal leveres inn før den praktiske delen. Prøven består i spørsmål om yogafilosofi, anatomi samt spørsmål om ulike asanas og undervisning i dem. Oppgaven skal leveres ca 1-2 måneder før den praktiske eksamensdatoen.

2. Demonstrasjon av egen praksis

Kandidaten skal vise og praktisere de stillingene som inngår i sertifiseringsnivået. Assessorer går rundt og bedømmer den enkeltes praksis

3. Undervisning

Kandidaten skal undervise en gruppe yogaelever, og får en liste over hvilke asanas som skal undervises i. Assessorene observerer og bedømmer undervisningen

Sertifiseringsnivåene er som følger

  1. Level 1 (tidligere Introductory Level)
  2. Level 2 (tidligere Intermediate Junior 1, 2)
  3. Level 3 (tidligere Intermediate Junior 3, og Intermediate Senior 1, 2, 3)
  4. Level 4 (tidligere Advanced Junior 1, 2, 3 og Advanced Senior 1, 2)

Påmelding til eksamen

Påmelding skjer ved at kandidaten sender inn det utfylte påmeldingsskjemaet til Brigitta.tummon@gmail.com med kopi til iyengaryoganorge@gmail.com. Eksamensavgiften er på 3200 Svenske kr. Søknadsskjemaet finner du her: Søknadsskjema til eksamen i Level 1_2023

Level 1 eksamen blir avholdt 1 gang i året, i den siste helgen i september.
Når det gjelder eksamen på høyere nivå, avhenger det av om det er nok kandidater som melder sin interesse, siden det er et stort apparat som skal til for å avholde eksamener.

Dersom du må melde deg av eksamen pga sykdom, har du rett til å overføre din påmelding inkl. eksamensavgift til neste eksamen ved fremlegging av legeerklæring.

Eksamen i 2021

Level 1

Dato: 22.-24. september  2023
Påmelding mellom 1. – 18. juni 2023
Sted: Gøteborg

Level 2

Dato: 19.-21. april 2024
Sted: Ikke bestemt

Level 3

Dato: Ingen eksamen i 2023
Sted: Ikke bestemt

Kan du gå opp til eksamen i et annet land?

Du skal så langt det lar seg gjøre ta eksamen i ditt eget land. IYFNO samarbeider med foreninger i andre land, og der det er grunner for at du ønsker å ta eksamen i et annet land enn Norge eller Sverige, kan du søke om det til det landet du vil ta eksamen i. Før du kontakter det andre landets eksamenskomité skal dette godkjennes av IYFNO. Du sender inn det vanlige påmeldingsskjemaet til U&E-komitéen som vil behandle påmeldingen. Etter at du har mottatt brev/mail med tillatelse til å gå opp til eksamen i et annet land, kan du søke om å gå opp i det landet. Du må legge ved tillatelsen fra IYFNO.

Når du har bestått eksamen i det andre landet, må du selv huske å sende resultat og dokumentasjon til IYFNO, slik at IYFNO kan utstede et lærersertifiseringsbevis og oppdatere opplysningen i vårt medlemsarkiv.

Hvis du ønsker å søke om å ta eksamen i et annet land enn Norge og Sverige, kontakt oss på iyengaryoganorge@gmail.com