Velkommen til Iyengar yoga i Norge

Her kan du finne ut hvor i Norge du kan trene Iyengar yoga.
Her får du en oversikt over alle sertifiserte Iyengar yoga-lærere i Norge.
Ansvarlig for redigering av nettsiden: jorid@yogatrondheim.no

ÅRSMØTE i Iyengar yoga foreningen Norge

er lørdag 13.mars kl. 13-15. Møtet foregår på zoom. Påmelding til iyengaryoganorge@gmail.com . Innsendte saker må være styret i hende tre uker før (20/2-21).

WORKSHOP (online) MED JETTE BERRING 12-14.mars

Jette er sertifisert senior Iyengar yoga lærer og driver B.K.S Iyengar Yoga Center i København. Jette har vært interessert i yoga i over 30 år og spesialiserte seg i Iyengar Yoga i løpet av disse årene. Hun har jevnlig besøkt Pune i India siden 1996 og studert direkte under Iyengar familien. Jette inspirerer elever på alle nivå og hun deler sjenerøst av sin yogaerfaring med alle. Hun er entusiastisk når hun formidler yoga og hennes yogakompetanse og erfaring skinner gjennom til alle som er heldige å bli undervist av henne.

Fredag 12/3, kl. 18-20.
TEMA: Yoga praksis baseret på de tre sutra om praksis

Lørdag 13/3, kl. 10-12
TEMA: Yoga praksis baseret på de fem prana-vajus

Lørdag 13/3, kl. 16-17:30
TEMA: Fra det enkle til det avanserete

Søndag 14/3, kl. 9:30-11
TEMA: De mange veier til Urdhva Danuasana

Pris:
kr. 850 for medlemmer av IYFNO
kr. 1200 for ikke-medlemmer og medlemmer i andre foreninger

Påmelding: iyengaryoganorge@gmail.com

Iyengaryoga sertifiseringsmerke

Alle Iyengar yoga lærere er utdannet på et meget høyt nivå. Det er en del av hvorfor Iyengar yoga er en av de mest praktiserte yoga-metodene i verden. Når du ser dette merket, betyr det at en introduksjonslærer med har minst tre års erfaring med Iyengaryoga med en kvalifisert lærer, og en tre-årig lærerutdanning.

Junior- og seniorlærere har praktisert og undervist i mange år og har bestått flere evalueringer. Det er et krav for alle Iyengar yoga-lærere å opprettholde sin faglige utvikling hvert år for å opprettholde sitt sertifikat.

Iyengar yoga-merket er en garanti for kvalitet, klarhet og en dyp forståelse av yoga

Iyengar yoga foreningen i Norge

VIL DU BLI MEDLEM AV IYENGAR YOGA FORENINGEN I NORGE?
Kontakt oss på: iyengaryoganorge@gmail.com

Iyengar yoga foreningene i Norge samarbeider nært med den Svenske Iyengar Yoga foreningen. Hvis du vil vite mer om hva foreningene jobber med kan du følge denne lenken: www.iyfse.se

GDPR

Personopplysninger
Iyengar yoga foreningen i Norge foretar sammenstilling og lagring av personopplysninger. Formålet med behandlingen er å administrere Iyengar yoga foreningen, føre register over sertifiserte lærere og markedsføre yoga work-shops og retreats. Når du er medlem hos oss vil foreningen registrere visse typer personopplysninger på deg, slik som navn og bostedsadresse. Opplysningene kan ikke videreformidles til andre uten forhåndssamtykke fra medlemmene. Dersom annet ikke er avtalt, vil opplysningen slettes 3 år etter at medlemsskapet opphører.  Ved å oppgi navn og postadresse til foreningen samtykker medlemmene i at personopplysningene blir lagret av Iyengar yoga foreningen i Norge med overnevnte formål.