Personopplysninger

Iyengar yoga foreningen i Norge foretar sammenstilling og lagring av personopplysninger. Formålet med behandlingen er å administrere Iyengar yoga forningen, føre register over sertifiserte lærere i Norge, arrangere eksamen, årsmøte og tilhørende workshop, samt markedsføre medlemmers yoga-workshops.

Når du er medlem hos oss vil foreningen registrere visse typer personopplysninger om deg, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer og bostedsadresse. Foreningen har også ansvar for å sikre at sertifiserte lærere opprettholder sertifiseringen i henhold til internasjonale regler, og vil oppbevare dokumentasjon og bekreftelse på etterlevelse av gjeldende retningslinjer fra den enkelte lærer. Opplysningene kan ikke videreformidles til andre uten forhåndssamtykke fra medlemmene. Dersom annet ikke er avtalt, vil opplysningene slettes 2 år etter at medlemsskapet opphører.

Iyengar yoga foreningen benytter en ekstern administrasjonsløsning «SmartOrg portalen» for administrasjon av medlemsdatabase, aktiviteter og økonomi, og defineres som databehandler i henhold til Personvernerklæring – SmartOrg.

Ved å oppgi navn og postadresse til foreningen samtykker medlemmene i at personopplysningene blir lagret av Iyengar yoga foreningen i Norge (behandlingsansvarlig) med overnevnte formål.
yoga foreningen i Norge foretar sammenstilling og lagring av personopplysninger. Formålet med behandlingen er å administrere Iyengar yoga foreningen, føre register over sertifiserte lærere og markedsføre yoga work-shops.

Dere kan finne mer info om dette her:
(Medlemsopplysninger | Datatilsynet)