Bellur Fondet

Bellur Krishnamachar & Seshamma Smaraka Niddhi Trust (BKSSNT) også omtalt som Bellur Fondet, er et fond grunnlagt av B.K.S Iyengar. Bellur er en liten landsby i Kolar distriktet i Karnataka i India, hvor BKS Iyengar ble født.

Det er en tradisjon i India at suksessrike personer gir tilbake til lokalsamfunnet hvor de opprinnelig kommer fra. Dette gir et lite samfunn muligheten til å forbedre levestandarden og utdanningssystemet.

Noen av hovedformålene til Belur Fondet er:

  • På et sosialt plan å modernisere landsbyens infrastruktur,
  • Innen utdanning å forbedre barns tilgang til utdanning, og å oppgradere det allerede eksisterende skolesystemet
  • Å forbedre den generelle helsen til befolkningen i Bellur ved å skape bevissthet om viktigheten av et helsevesen, og å etablere helsesentre både sentralt og i mer avsidesliggende strøk.

Pengene fra fondet har bidratt til trygg vannkilde og elektrisitet, i tillegg til bygging av sykehus og skole. Det er også bygget et yogasenter som kan ta imot yogastudenter fra hele verden. Bellur Iyengar Yoga senter har som mål å gjøre yoga tilgjengelig for alle, og å bringe fordelene med yoga inn alle aspekter av menneskers liv.

Etter innvielsen av yogasenteret i 2015, har det vært besøkt av ca. 2000 personer som har deltatt på nasjonale og internasjonale workshops med Iyengaryoga lærere. Inntektene fra disse eventene har ført til vellykket drift av utdanning -og helseinstitusjoner i landsbyen. 4 år med stor pågang og suksess førte til et sterkt ønske om å bygge ut overnattingsfasilitetene.

Et bygg nummer to for innkvartering er nå derfor igangsatt.

Vil du vite mer

Les mer om Bellur Fondet og fremtidige yoga arrangementer i Bellur her:

https://belluriyengaryogacenter.com/trust/