Styret og komitéer

Styremedlemmer og medlemmer til komitéene blir valgt på årsmøtet.

Ønsker du å bidra i foreningens arbeid? Alle medlemmer av foreningen kan stille til valg, men må melde sitt kandidatur til valgkomitéen senest seks uker før årsmøtet.

 

Lolasana yogaposisjon i Iyengar yoga med bruk av yogautstyr

STYRET

Styreleder                                                             
Jorid Øverdahl
jorid@yogatrondheim.no

Kasserer                                                                 
Sølvi M.Tonning
iyengaryoganorge@gmail.com

PR
Bodil Aanundsen
iyengaryoganorge@gmail.com

Medlemsansvarlig
Lise Lotte Svenkerud
iyengaryoganorge@gmail.com

U&E
Vigdis Vilje Skråning
iyengaryoganorge@gmail.com

Styremedlem
Kaja Hasvoll Bakke
iyengaryoganorge@gmail.com

Vara
Trond Henrik Saastad
iyengaryoganorge@gmail.com

Mona Bokneberg
iyengaryoganorge@gmail.com

 

UTVALG OG KOMITEER

UTDANNINGS- OG EKSAMENSKOMITÉ
Brigitta Tummon
Gwyneth Slad
Vigdis Vilje Skråning

E-postadresse til komiteen: uoge.komite@gmail.com

ETIKK OG SERTIFISERINGSKOMITÉ
Styret ivaretar disse oppgavene
e-post: iyengaryoganorge@gmail.com

PR KOMITÉ
Styret ivaretar disse oppgavene
e-post: iyengaryoganorge@gmail.com

VALGKOMITÉ
Line Damli: iyengaryoganorge@gmail.com
Elin Frafjord: iyengaryoganorge@gmail.com