Styret og komitéer

Styremedlemmer og medlemmer til komitéene blir valgt på årsmøtet.

Ønsker du å bidra i foreningens arbeid? Alle medlemmer av foreningen kan stille til valg, men må melde sitt kandidatur til valgkomitéen senest seks uker før årsmøtet (innen 04. februar 2023).

 

Lolasana yogaposisjon i Iyengar yoga med bruk av yogautstyr

STYRET

Styreleder                                                             
Jorid Øverdahl
jorid@yogatrondheim.no

Kasserer                                                                 
Sølvi M.Tonning
iyengaryoganorge@gmail.com

PR-ansvarlig
Bodil Aanundsen
iyengaryoganorge@gmail.com

Sekretær
Lise Lotte Svenkerud
iyengaryoganorge@gmail.com

Medlemsansvarlig
Vigdis Vilje Skråning
iyengaryoganorge@gmail.com

Vara
Trond Henrik Saastad
iyengaryoganorge@gmail.com

Marie Sannes Ramsvik
iyengaryoganorge@gmail.com

 

UTVALG OG KOMITEER

UTDANNINGS- OG EKSAMENSKOMITÉ
Brigitta Tummon: brigitta.tummon@gmail.com
Stefanie Williyogas@online.no
Vigdis Vilje Skråning

ETIKK OG SERTIFISERINGSKOMITÉ
Styret ivaretar disse oppgavene
e-post: iyengaryoganorge@gmail.com

PR KOMITÉ
Styret ivaretar disse oppgavene
e-post: iyengaryoganorge@gmail.com

VALGKOMITÉ
Gwyneth Slade: iyengaryoganorge@gmail.com
Ingvild Toppe: iyengaryoganorge@gmail.com