Om IYFNO

Iyengar Yoga Foreningen Norge (IYFNO) er en ideell forening, og et landsdekkende organ for Iyengar Yoga lærere og elever i Norge. IYFNO ble stiftet i 2020, og begynte sitt virke 01.01.2021.  Foreningen er politisk og religiøst nøytral.

Lolasana yogaposisjon i Iyengar yoga med bruk av yogautstyr

Vi er tilknyttet «Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute» (RIMYI) i Pune, India. Instittutets øverste ledere er  Prashant S. Iyengar and Abhijata Sridhar Iyengar.

Vi arbeider for å:                                                                                                                                                                                

 • Spre Iyengar® Yoga i Norge
 • Opprettholde den standard i undervisningen, som er fastsatt av B.K.S Iyengar
 • Gjennomføre kurs for medlemmer og andre interesserte
 • Arrangere samlinger for lærere for å skape samhold og utveksle erfaringer, samt å styrke IYFNO.
 • Spre kjennskap til Iyengar Yoga gjennom artikler, foredrag og kurs
 • Holde regelmessig kontakt med RIMYI og det internasjonale nettverk av Iyengar Yoga lærere, samt være bindeledd til RIMYI ved påmelding til kurs i India arrangert av RIMYI
 • Har ansvar for årlig å oppdatere register over sertifiserte lærere.
 • Foreningen er åpen for alle. Medlem blir man ved å betale medlemsavgift.
 • Som medlem har man stemmerett ved medlems- og årsmøter.
 • Alle sertifiserte Iyengar Yoga lærere må være medlem i foreningen, samt årlig betale avgift for sertifiseringsmerket (CM- Natarajasana logotypen) til foreningen for å  undervise og annonsere i B.K.S Iyengars navn
 • Alle som holder på å utdanne seg til Iyengar Yoga lærere må være medlem av foreningen
 • IYFNO samarbeider med Iyengar Yoga foreningen i Sverige med å gjennomføre eksamen for Iyengar Yoga elever, og deler ut  lærersertifikater etter bestått eksamen. Dette gjelder også i forbindelse med sertifisering på høyere nivå.