Tidsskrift Yoga Rahasya

Yoga Rahasya er et tidsskrift utgitt fra moderinstituttet i Pune, India, 4 ganger i året.

 

Formålet med tidskriftet er å spre B.K.S Iyengar’s undervisning. Tidsskriftet inneholder spennende artikler om yoga filosofi, psykologi, undervisning mm. Artiklene er skrevet både av B.K.S Iyengar, Geeta og Prashant Iyengar og yogaelever, som deler erfaringer og refleksjoner om det å studere og praktisere yoga.

Send mail for å abbonere på tidskriftet:info@bksiyengar.com