Iyengar yoga

B.K.S. iyengar
Yoga does not change the way we see things, it transforms the person who sees”

 

Vi kan ikke se hvor kroppen ender og sinnet starter, derfor jobber vi både med kropp og sinn sa B.K.S Iyengar. Iyengar yoga legger derfor vekt på å skape balanse mellom styrke og smidighet, og derigjennom oppnå dypere oppmerksomhet i nettopp kropp og sinn. Dette oppnås gjennom å øve på en rekke ulike stillinger (Asanas), hvor presisjon og vanskelighetsgrad øker med tiden. Disse stillingene utføres så anatomisk riktig som mulig.

Viktige elementer ved Iyengar Yoga:

Presisjon

I løpet av sin lange yogapraksis og undervisningseraring oppdaget B.K.S. Iyengar at uten presisjon vil yogastillingene kun kunne opprettholdes gjennom konstant fysisk anstrengelse. Manglende presisjon betyr også at det er en større risiko for skader og ubalanse i kropp og sinn. Gjennom presisjon og nøyaktighet skapes fysisk stabilitet i stillingene, noe som henger nøye sammen med mental stabilitet.


Utstyr

Gjennom bruk av enkle hjelpemidler som klosser, tepper, belter og lignende styrkes evnen til å være oppmerksom på viktige aspekter i en yogastilling, og du kan jobbe både dypere og lenger i stillingene. Du kan også med stort hell bruke hjelpemidlene til å arbeide med stivhet og skjevheter, manglende styrke eller skader i kroppen. På den måten kan alle få det optimale ut av stillingene, uansett kroppens tilstand.

 

Sekvensering

B.K.S. Iyengar utviklet gjennom sin mer enn 70 års lange yogapraksis en rekke enkle og effektive prinsipper for hvordan forskjellige typer yogastillinger best introduseres og kombineres i sekvenser. Stillingene kombineres i en rekke sekvenser med stigende vanskelighetsgrad basert på anatomiske, fysiologiske og mentale innvirkninger på kropp og sinn. Du vil derfor oppleve hvordan det er mulig å nå fram til langt vanskeligere stillinger når sekvensene er bygget opp hensiktsmessig. Samtidig økes sikkerheten fordi sekvensene kan tilpasses til alder og individuelle behov. 

Stabilitet

B.K.S. Iyengar beskrev selv sin metode som ”meditation in action”. For at yoga stillingene skal kunne være fysisk og mentalt virkningsfulle må de gradvis holdes i lengre tid. Dermed økes den gode påvirkning av kroppens organer og nervesystem, og yogapraksisen vil gi et større utbytte både fysisk og mentalt fordi anatomiske stabile stillinger gir sinnet en mulighet for å være både avslappet og fokusert på samme tid.

og anatomisk sikre stillinger, gir en mulighet og frihet til å være avspent og oppmerksom på samme tid. Derfor beskrev BKS Iyengar sin metode som “Meditation in action”.

Iyengar metoden er bygget opp slik at det i starten legges stor vekt på de stående stillingene. Dette gjøres for å lettere bli kjent med kroppen, styrke og smidiggjøre den, samt forberede til de mer krevende stillingene som f.eks sittende, bakoverbøy eller opp-ned vendte. Det er gjennom en regelmessig praktisering og observasjon, at det utvikles en sunn balanse mellom fleksibilitet, styrke, utholdenhet og  avspenning, i tillegg til at oppmerksomheten øker.

En stabil yogapraksis åpner også opp for fokus på åndedrettet, og selve pustetreningen kalles Pranayama.  Denne treningen øker bevisstheten på pusten, medvirker til konsentrasjon og fokus, og utøves den regelmessig, kan det bidra til indre ro og et styrket nervesystem.

Et kvalitetsmerke!

® Used with permission of Geeta and Prashant Iyengar, Trade mark owners.  ?

Dette merket viser at din yogalærer er sertifisert IYENGAR® yogalærer.

For å utdanne seg til iYENGAR® yogalærer skal en ha praktisert Iyengar yoga i minimum 3 år.
Så starter en utdannelse som går over 3 år, og etter fullført og bestått eksamen oppnås en sertifisering til det første nivået, Introductory level.

Dette er et av flere  utdannelse trinn som gjennomføres på veien som IYENGAR® yoga lærer.

For å opprettholde retten til å kalle seg IYENGAR® yoga lærer skal en hvert år dokumentere for å ha mottatt et minimum på 20 timer undervisning fra en lærer med et høyere sertifiseringsnivå enn en selv.  Gjennom  en slik videreutvikling opprettholdes en høy standard i undervisningen.