Om BKS Iyengar

“When I practise, I am a Philosopher. When I teach, I am a scientist. When I demonstrate, I am an artist”

B.K.S. Iyengar

Bellur Krisnamachar Sudararaja (B.K.S) Iyengar (1918-2014) forbedret sin egen situasjon og helse gjennom yoga, og dedikerte hele sitt liv til den eldgamle tradisjonen. Iyengar yoga som et system har bidratt til utbredelsen av yoga til store deler av verden, og selv i dag etter hans død forblir B.K.S Iyengar en stor inspirasjonskilde for millioner av mennesker. I 2002 ble han kåret til en av verdens mest innflytelsesrike personer av Time Magazine, som bare er en av anerkjennelsene han mottok.

B.K.S Iyengar sto for en  banebrytende undervisning, og en “brennende entusiasme og engasjement” er egenskaper som ofte nevnes om hans undervisningsstil.

 Boka “Light on yoga” er også kalt yogaens bibel, og har vært en kilde for utallige studenter av yoga. Siden den ble skrevet av Iyengar og utgitt i 1966 har den vært oversatt til 13 språk og solgt i 70 land.

Iyengar metoden er en form for Hatha yoga, en blanding av vitenskap og en kunstform, hvor det fokuseres mye på den fysiske delen av disiplinen. Fokuset på stillinger og åndedrett prioriterte iyengar fordi han mente det er en inngangsporten til det åndelige. Slik la han derfor også vekt på yogaens åndelige natur.

Geeta S. Iyengar

“ Knowledge has a beginning but no end”

Geeta Iyengar er  en av Iyengars døtre, og født i Pune i (1944-2018). Som 10 åring begynte hun allerede å praktisere yoga under sin fars veiledning. Siden 1961 begynte hun å undervise på Ramamani  Iyengar Memorial Yoga Institute i Pune når faren var på internasjonale reiser for å dele sin erfaring og kunnskap. .

Da faren trakk seg mer tilbake fra undervisning i 1984 tok hun og broren Prashant over ledelsen ved instituttet i Pune, og reiste også selv internasjonalt for å undervise. Geeta tilpasset sin fars yoga metode til kvinners spesifikke behov, slik at tilrettelagte stillinger, pusteøvelser og sekvenser kan gjøres i de ulike periodene i livet som under menstruasjon, graviditet og overgangsalder.

Boka “ A gem for a woman” betraktes som obligatorisk lesning for en yogalærer, og er en standard i yoga praktisering for kvinner.

Prashant Iyengar

Prashant Iyengar er B.K.S Iyengar`s eneste sønn, født i 1949. Han er en fremtredende lærer som ivaretar arven etter sin far med den største integritet, men på sin egen unike måte. Hans særlige interesse er de klassiske Yoga skrifter og Yoga filosofi, og han har skrevet flere bøker og innspilt lydopptak som forklarer hans dype forståelse av de gamle tekster og skrifter. Han ser på det som sin oppgave å formidle denne viten videre, ved å kombinere den gamle lære med Asana praksis.
Han har stillingen som direktør for Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI).

Abhijata Sridhar Iyengar

Abhijata Iyengar er B.K.S. Iyengar sitt barnebarn, født i 1982.  Hun  begynte for alvor å studere yoga da hun var 16 år gammel, under direkte veiledning av B.K.S Iyengar, hennes tante, Dr. Geeta S. Iyengar og onkel Sri Prashant Iyengar.

Hun reiste med B.K.S Iyengar til stevner i Russland og Kina, og fulgte også Geeta til internasjonale stevner i England, Australia og USA

Abhijata er seniorlærer, og hun leder nå Instituttet i Pune sammen med sin onkel Prashant Iyengar.