Pandemi

Pandemi IYFN anbefaler alle medlemmer å følge helsedirektoratets anbefalinger i forhold til smittevern. Det vil alltid være en risiko for smitte, og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitte­ forebyggende tiltak gjøres for å...