Eksamen

Dato for eksamen i 2020

Dagens ksamenssystem og nivå kommer til å endres. Det planlegges en oppsamlingseksamen for Intro I-II 22-23 augusti i Gøteborg Etter dette holdes ingen andre eksamener i 2020. Vi samarbeider med den Svenske Iyengar yoga foreningen om eksamener. Se http://www.iyfse.se for mer informasjon

Hvordan foregår eksamen?

Du burde begynne å forberede deg til eksamen i god til i forkant – både din egen utførelse av posisjonene og undervisningen av elever. For å melde deg opp til eksamen må du få læreren din til å signere på at du er klar for assements på selve påmeldingskjemaet. Læreren må være en du har gått til jevnlig over tid og som kjenner deg.
Sett deg godt inn i syllabus, pensum, slik at du i god til kan få hjelp fra din lærer til de stillingene som er ekstra krevende for deg. Du bør i tillegg til enhver tid praktisere posisjoner på et høyere nivå enn hva du selv underviser slik at du får en modningsprosess for assement.

Eksamen består av tre deler.

  1. En skriftlig oppgave som sendes ut i forkant med omlag en måneds frist på å besvarae
  2. Egenpraksis hvor du gjør posisjonen på syllabus
  3. Undervisning av et utvalg av posisjonene på syllabus

Etter bestått assement får du sertifisering til å undervise innenfor ditt nivå

SYLLABUS